Blueair 480i pm2.5值超標好幾天!清潔偵測器恢復正常

480i空氣清淨機
拆下清潔灰塵偵測器終於恢復正常。Blueair 480i pm2.5值超標好幾天!清潔偵測器恢復正常Blueair 480i pm2.5值超標好幾天!清潔偵測器恢復正常Blueair 480i pm2.5值超標好幾天!清潔偵測器恢復正常Blueair 480i pm2.5值超標好幾天!清潔偵測器恢復正常Blueair 480i pm2.5值超標好幾天!清潔偵測器恢復正常Blueair 480i pm2.5值超標好幾天!清潔偵測器恢復正常Blueair 480i pm2.5值超標好幾天!清潔偵測器恢復正常Blueair 480i pm2.5值超標好幾天!清潔偵測器恢復正常Blueair 480i pm2.5值超標好幾天!清潔偵測器恢復正常Blueair 480i pm2.5值超標好幾天!清潔偵測器恢復正常
2020-10-21 20:53 發佈
請問拆裝需要特殊螺絲起子嗎?
評分
複製連結